Odvodíkování

Po procesu zinkování je možné podrobit díly tepelné operaci – odvodíkování, která umožní samovolný únik vodíku z povrchu dílů a sníží riziko vodíkového křehnutí.

Tato operace je často nutná u dílů, které musí mít po zinkování vysokou pevnost.

Specifikace zařízení